Tuhatvuotisen elämän tarkoitus

Kirjoittajat

  • Matti Häyry Aalto yliopisto

Avainsanat:

eliniän huomattava pidentäminen, kuolemattomuus, elämän tarkoitus, elämän arvo, epikurolaisuus

Abstrakti

Lääketieteellisten teknologioiden kehitys voi tulevaisuudessa johtaa siihen, että ihmisten elinikä voidaan moninkertaistaa. Eri filosofisista lähtökohdista tällaisen toiminnan toivottavuuteen voidaan suhtautua eri tavoin. Jonathan Glover ja John Harris ovat tervehtineet mahdollisuutta ilolla ja suositelleet pyrkimistä sen toteuttamiseen. Enemmän elämää on heidän mielestään parempi kuin vähemmän, eikä asiaa tarvitse sen kummemmin monimutkaistaa. Leon Kass ja Jürgen Habermas ovat puolestaan torjuneet ajatuksen kauhistuneina. Elämämme arvo ei riipu sen pituudesta, vaan sen annetusta tai lahjana saadusta sisällöstä. Kirjoituksessa teen selkoa näistä kahdesta vastakkaisesta kannasta koskien ”elämän tarkoitusta” ja lisään joukkoon oman tulkintani epikurolaisesta ajattelusta. Viimeksi mainitun mukaan eliniän huomattavasta lisäämisestä ei olisi ihmisille sen paremmin haittaa kuin hyötyäkään.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-12-12

Viittaaminen

Häyry, M. (2018). Tuhatvuotisen elämän tarkoitus. Ajatus, 75(1), 57–74. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/77483