Miksi tieteilijöiden kannattaa tehdä yhteistyötä taiteilijoiden kanssa

Kirjoittajat

  • Inkeri Koskinen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

monialainen yhteistyö, taide, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tiedolliset hyödyt

Abstrakti

Mitä tiedollista hyötyä tieteilijöille voi olla tutkimusyhteistyöstä taiteilijoiden kanssa? Taiteilijoiden kanssa työskennelleet tieteilijät usein kyllä pitävät kokemusta kiehtovana, mutta sen hyötyjen tarkka kuvaaminen vaikuttaa vaikealta. Monialaisen yhteistyön odotetaan usein lisäävän tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mutta odotus ei sovellu juuri tieteilijöiden ja taiteilijoiden yhteistyöhön kovinkaan hyvin. Selkeytän sosiaalisessa epistemologiassa ja feministisessä tieteenfilosofiassa esitettyjen ajatusten ja argumenttien sekä kahden tapausesimerkin avulla tapoja, joilla tieteilijöiden yhteistyö taiteilijoiden kanssa voi olla tiedollisesti hedelmällistä. Taiteen ja taiteellisen tutkimuksen keinoin voi joskus tuottaa tietoa. Tiedollisesti tärkeämpänä pidän kuitenkin sitä, miten taide voi tarjota huomaamatta jääneitä näkökulmia sekä tutkimuskohteeseen että tutkimuksen tekemisen tapaan, ja tiedollisesti hyödyllistä kritiikkiä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-12-12

Viittaaminen

Koskinen, I. (2018). Miksi tieteilijöiden kannattaa tehdä yhteistyötä taiteilijoiden kanssa. Ajatus, 75(1), 93–120. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/77487