Trooppiteoriat ja relaatiossa olemisen analyysi

Kirjoittajat

  • Markku Keinänen Tampereen yliopisto

Abstrakti

Trooppiteorioiden merkittävä etu on ollut kyky analysoida monadinen inherenssi eli se, että oliolla on trooppi ominaisuutenaan. Ideana on päästä eroon karakterisoivien (attribuutit) ja karakterisoitavien entiteettien (oliot) välisestä perustavasta kahtiajaosta. Kysymys relaatioiden kategoriallisesta luonteesta on kuitenkin osoittautunut hankalaksi trooppiteorian kannalta. Päävaihtoehtoina ovat viimeaikaisessa keskustelussa olleet relaatioiden olemassaolon kieltäminen (eliminativismi) ja primitiivisesti relatoivien relaatiotrooppien olettaminen (primitivismi). Argumentoin, että primitivismi ei ole hyväksyttävä kanta, koska se tuo attribuuttien ja olioiden välisen perustavan kahtiajaon takaisin trooppiteoriaan. Myös eliminativismi on epätyydyttävä vaihtoehto. Näiden vaihtoehtojen tilalle esitän artikkelissa uuden relationaalisen inherenssin analyysin, joka palauttaa sen, että trooppi relatoi kahta tai useampaa entiteettiä tiettyjen muiden, trooppeja ja niistä rakentuvia kompleksisia entiteettejä koskevien seikkojen vallitsemiseksi. Pyrin osoittamaan, että voimme tältä pohjalta antaa käsityksen relaatioiden asymmetrisyydestä ja ei-symmetrisyydestä, jos kaikkien trooppien oletetaan olevan kvantiteetteja. Lopuksi annan yleiskäsityksen relaatioita vastaavien trooppien aika-avaruudellisesta sijainnista.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-12-12

Viittaaminen

Keinänen, M. (2018). Trooppiteoriat ja relaatiossa olemisen analyysi. Ajatus, 75(1), 121–150. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/77488