Trans- ja intersukupuolisuus queer-bioeettisinä kysymyksinä

Kirjoittajat

  • Tiia Sudenkaarne Turun yliopisto

Avainsanat:

Queer-bioetiikka, feministinen bioetiikka, bioetiikka, LHBT-bioetiikka, LHBTQI, cis-normatiivisuus, heteronormatiivisuus, moraaliteoria

Abstrakti

Tämä artikkeli on ensimmäinen suomenkielinen, vertaisarvioitu artikkeli queer-bioetiikasta.[1] Sen on tarkoitus johdattaa queer-bioeettiseen ajatteluun ja innostaa queer-bioeettiseen tutkimukseen. Sen yleisfilosofisempi päämäärä on herättää kysymyksiä sukupuolen ja seksuaalisuuden bioetiikan normatiivis-moraalisista perusteista ja seurauksista.

 

Miten queer-bioetiikan avulla voidaan kyseenalaistaa cis- ja heteronormatiivisuus hyvän elämän välttämättömänä ehtona sekä medikalisoituna merkitysjärjestelmänä? Artikkeli lähestyy tätä kysymystä polkuja raivaten ja mahdollisuuksia kartoittaen. Artikkelissa pohditaan lisäksi queer-bioetiikan suhdetta muuhun tutkimuskenttään sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kysymysten asemaa bioetiikassa.

 

Kansainvälisesti tarkasteltuna homo-, lesbo- ja queer-tutkimus sekä trans- ja intersukupuolentutkimus ovat pyrkineet kyseenalaistamaan bioeettistä ymmärrystä sukupuolen ja seksuaalisuuden normatiivisuudesta vuosikymmenten ajan. Esimerkiksi kysymykset transsukupuolisten henkilöiden sterilisaatiopakosta ja intersukupuolisten lasten ruumiillisesta koskemattomuudesta ovat vakiinnuttaneet asemansa julkisessa keskustelussa vasta viime vuosina. Artikkelin tavoite on osallistua aktivisti- ja kokijanäkökulmien nostamiseen pysyväksi osaksi suomalaista bioeettistä ja yleistä eettis-filosofista tutkimuskenttää.

 

[1] Lance Wahlertin ja Autumn Fiesterin teorian tarkoittamassa mielessä. Suomessakin on toki aikaisemmin tehty LHBTQI-tutkimusta samoihin kysymyksiin liittyen (vrt. Stålström 1997; Wickman 2001; Tainio 2013; Irni 2014; Toriseva 2017; Kondelin 2017).

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-12-12

Viittaaminen

Sudenkaarne, T. (2018). Trans- ja intersukupuolisuus queer-bioeettisinä kysymyksinä. Ajatus, 75(1), 203–246. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/77493