Vastaus Knuuttilalle, Mattilalle ja Palménille

  • Jari Kaukua Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Puheenvuoro vastaa Knuuttilan, Mattilan ja Palménin keskeisiin kommentteihin. Erityisen huomion kohteena ovat mahdolliset vasta-argumentit käsiteltävässä kirjassa esittämiäni tulkintoja tai erityisesti Ibn Sīnān itsetietoisuuden käsitettä kohtaan.

Osasto
Kirjasymposiot
Julkaistu
joulu 12, 2018
Viittaaminen
Kaukua, J. (2018). Vastaus Knuuttilalle, Mattilalle ja Palménille. Ajatus, 75(1), 295-314. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/77507