Vastaus Knuuttilalle, Mattilalle ja Palménille

Kirjoittajat

  • Jari Kaukua Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Puheenvuoro vastaa Knuuttilan, Mattilan ja Palménin keskeisiin kommentteihin. Erityisen huomion kohteena ovat mahdolliset vasta-argumentit käsiteltävässä kirjassa esittämiäni tulkintoja tai erityisesti Ibn Sīnān itsetietoisuuden käsitettä kohtaan.

Osasto
Kirjasymposiot

Julkaistu

2018-12-12

Viittaaminen

Kaukua, J. (2018). Vastaus Knuuttilalle, Mattilalle ja Palménille. Ajatus, 75(1), 295–314. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/77507