Dialogisen kerronnan jäljillä

Kirjoittajat

  • Nora Hämäläinen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Hanna Meretoja, kirjallisuus, etiikka, hermeneutiikka, ei-subsumptiivinen kerronta

Abstrakti

Hanna Meretojan kirja The Ethics of Storytelling (Oxford 2018) ammentaa hermeneuttisesta perinteestä aineksia kirjallisuutieteelliseen näkökulmaan, joka valottaa kerronnan rooleja meidän jokapäiväisessä elämässämme ja pyrkii myös tarjoamaan kriittisen välineistön, jonka avulla voimme ymmärtää ja kritisoida aikamme kerronnallisia käytäntöjä ja kertomusmalleja. Tämä teksti tarkastelee Meretojan argumentin pääpiirteitä ja sijoittaa hänen työnsä laajempaan nykyaikaisen eettisen ajattelun kontekstiin.

Osasto
Kirjasymposiot

Julkaistu

2018-12-12

Viittaaminen

Hämäläinen, N. (2018). Dialogisen kerronnan jäljillä. Ajatus, 75(1), 331–346. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/77514