Kirjallisuuden eettisistä mahdollisuuksista

Kirjoittajat

  • Jukka Mikkonen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

kirjallisuuden filosofia, kertomuksen teoria, kertomustieto, kognitio, metodologia, oikeutus

Abstrakti

Kommentoin artikkelissa Hanna Meretojan The Ethics of Storytelling -teoksessa esittämiä näkemyksiä kaunokirjallisten kertomusten eettisestä arvosta. Kritisoin Meretojan edustamaa lähestymistapaa, jossa kaunokirjallisten teosten vaikutuksista teoretisoidaan ilman empiirisiä viitepisteitä taikka pohdintaa siitä, mistä väitteille voitaisiin löytää tukea tai kuinka teoriaa voitaisiin koetella. Lisäksi esitän huomioita muun muassa kaunokirjallisten kertomusten soveltamisesta arkeen sekä kertomusten kontingenteista vaikutuksista.

Osasto
Kirjasymposiot

Julkaistu

2018-12-12

Viittaaminen

Mikkonen, J. (2018). Kirjallisuuden eettisistä mahdollisuuksista. Ajatus, 75(1), 347–360. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/77515