Filosofisen feminismin ytimessä

Kirjoittajat

  • Markku Oksanen

Abstrakti

Feministisessä filosofiassa on paljon pohdittu sitä, mitä sukupuolella tarkoitetaan ja miten sukupuoli on olemassa, ja ratkaisut näihin määrittävät sitä, keiden intressejä tai kenen emansipaatiota feministisen filosofian on tarkoitus edistää. Näitä kysymyksiä tarkastelee myös Mari Mikkola kirjassaan The Wrong of Injustice. Mikkola lähestyy aihepiiriä feministisestä filosofiasta käsin analyyttisellä otteella. Hän hyödyntää enimmäkseen feministisen filosofian kirjallisuutta, arvostellen siinä vallitsevia peruskäsityksiä naisesta ja ylipäänsä sukupuolesta, puolustaen niiden sijaan humanistista feminismiä. Siten vaikka ei olisi kiinnostunut feministisen filosofian keskusteluista vaan pikemminkin epäoikeudenmukaisuudesta, vääryydestä sekä ihmisyyden riistämisen kysymyksestä, Mikkola tarjoaa kiinnostavan näkökulman sukupuolisensitiiviseen ja poliittisesti tiedostavaan analyyttiseen filosofiseen antropologiaan.

Osasto
Kirja-arviot

Julkaistu

2018-12-12

Viittaaminen

Oksanen, M. (2018). Filosofisen feminismin ytimessä. Ajatus, 75(1), 411–422. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/77518