Yhteinen yksinäisyys

Koetun yksinäisyyden filosofia

Kirjoittajat

  • Sanna Tirkkonen Helsingin yliopisto; Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Yksinäisyyttä pidetään yleisesti vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Yksinäisyys kuitenkin ymmärretään monin eri tavoin, mikä herättää filosofisia kysymyksiä siitä, minkälaisena ilmiönä sitä tulisi tutkia. Artikkelissa käsittelen erilaisia yksinäisyyden muotoja erityisesti koetun yksinäisyyden näkökulmasta. Tutkin yksinäisyyttä sellaisten tunteiden filosofian nykysuuntausten avulla, jotka painottavat tunteiden ja ilmapiirien vuorovaikutuksellista muodostumista. Väitän, etteivät koetun yksinäisyyden näkökulma ja tunteiden filosofinen lähestymistapa tarkoita ilmiön yhteiskunnallisten tekijöiden sivuuttamista. Koska yksinäisyyttä ei voi erottaa yhteiskunnallisesta tilanteestaan ja tavoista, joilla ihmissuhteet kulttuurisesti järjestyvät, käsittelen artikkelissa koettua yksinäisyyttä myös poliittisen filosofian konteksteissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-12-12

Viittaaminen

Tirkkonen, S. (2019). Yhteinen yksinäisyys: Koetun yksinäisyyden filosofia. Ajatus, 76(1), 37–59. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/88141