Mitä uskonnollinen usko edellyttää sen ulkopuolisilta asenteilta?

Simo Knuuttilan presuppositioteoria

  • Dan-Johan Eklund Helsingin yliopisto
Avainsanat: fideismi, pragmatismi, tiedollinen oikeutus, usko, uskonnonfilosofia

Abstrakti

Artikkelissa analysoidaan ja kehitetään Simo Knuuttilan käsitystä uskon ja järjen välisestä suhteesta. Knuuttilan presuppositioteoriaksi nimeämässä käsityksessä todetaan olevan puutteita, joihin artikkelissa tarjotaan parannusehdotuksia.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 12, 2019
Viittaaminen
Eklund, D.-J. (2019). Mitä uskonnollinen usko edellyttää sen ulkopuolisilta asenteilta? : Simo Knuuttilan presuppositioteoria. Ajatus, 76(1), 101–123. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/88145