Moritz Schlickin empiirinen realismi

Kirjoittajat

  • Ilmari Hirvonen Helsingin yliopisto; Helsingin piiri

Avainsanat:

Schlick, looginen positivismi, Wienin piiri, realismi, antirealismi, verifikationismi, metafysiikan kritiikki

Abstrakti

Yleensä Wienin piirin loogista empirismiä kannattaneet filosofit mielletään antirealisteiksi. Tässä artikkelissa kuitenkin argumentoidaan, että piirin johtohahmo Moritz Schlick oli eräänlainen realisti myös nykystandardien valossa. Näin ollen – niin yllättävältä kuin se kuulostaakin – positivismi ja realismi ovat yhteensovitettavissa. Schlick tosin erotti kannattamansa empiirisen realismin jyrkästi metafyysisestä realismista, jota hän piti merkityksettömänä. Schlickin realismin esittelyn lisäksi artikkelissa tarkastellaan yleisellä tasolla hänen epistemologiaansa, kielifilosofiaansa ja metafysiikan kritiikkiään. Tekstissä pohditaan myös Schlickin suosiman realismin asemaa ja relevanssia nykyisessä realismikeskustelussa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-12-12

Viittaaminen

Hirvonen, I. (2019). Moritz Schlickin empiirinen realismi. Ajatus, 76(1), 125–167. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/88146