Moritz Schlickin empiirinen realismi

  • Ilmari Hirvonen Helsingin yliopisto; Helsingin piiri
Avainsanat: Schlick, looginen positivismi, Wienin piiri, realismi, antirealismi, verifikationismi, metafysiikan kritiikki

Abstrakti

Yleensä Wienin piirin loogista empirismiä kannattaneet filosofit mielletään antirealisteiksi. Tässä artikkelissa kuitenkin argumentoidaan, että piirin johtohahmo Moritz Schlick oli eräänlainen realisti myös nykystandardien valossa. Näin ollen – niin yllättävältä kuin se kuulostaakin – positivismi ja realismi ovat yhteensovitettavissa. Schlick tosin erotti kannattamansa empiirisen realismin jyrkästi metafyysisestä realismista, jota hän piti merkityksettömänä. Schlickin realismin esittelyn lisäksi artikkelissa tarkastellaan yleisellä tasolla hänen epistemologiaansa, kielifilosofiaansa ja metafysiikan kritiikkiään. Tekstissä pohditaan myös Schlickin suosiman realismin asemaa ja relevanssia nykyisessä realismikeskustelussa.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 12, 2019
Viittaaminen
Hirvonen, I. (2019). Moritz Schlickin empiirinen realismi. Ajatus, 76(1), 125–167. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/88146