Tietoa julkaisusta

Ammattikasvatuksen aikakauskirja (AKAKK) on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä JUFO1-tason tieteellinen, vertaisarvioitu lehtijulkaisu. Aikakauskirjassa julkaistavat tekstit käsittelevät ammattikasvatuksen tutkimusta laaja-alaisesti ammatillisen kasvun, ammattiin johtavan koulutuksen sekä aikuisten työssä oppimisen näkökulmasta. Julkaistavat kirjoitukset voivat olla tiedeartikkeleita, puheenvuoroja, haastatteluja tai kirjallisuusarviointeja. Kirjoitustyylin ja lähdeviittausten osalta julkaisu noudattaa APA7-tyyliä.

Ammattikasvatuksen aikakauskirjaa on julkaistu vuodesta 1998 alkaen. Lehden julkaisija on Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry ja kustantaja Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö sr. Painettu julkaisu postitetaan sekä suoratilaajille että OTTU ry:n jäsenille, jotka saavat Ammattikasvatuksen aikakauskirjan jäsenetuna.

Tieteellisen seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnus on ollut Ammattikasvatuksen aikakauskirjan käytössä 30.3.2017 lähtien ja se on merkitty kaikkiin myöntöpäivämäärän jälkeen julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Lisäksi Ammattikasvatuksen aikakauskirjalle on myönnetty avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Tieteellisen seurain valtuuskunnalta.  

Ajankohtaiset uutiset, teemanumerotiedot sekä kirjoittaja- ja tilausohjeet ovat saatavilla julkaisun verkkosivuilta