Toimituskunta

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan 12-henkinen toimituskunta muodostuu kokeneista ammatillisen koulutuksen asiantuntijoista. Julkaisun toimitukseen kuuluu päätoimittajan lisäksi kolme toimittajaa.

Toimituskunta

Puheenjohtaja

Petri Nokelainen
FT, professori (tekniikan pedagogiikka)
Tampereen yliopisto

Sihteeri

Tuulikki Similä
KL, säätiönjohtaja
OKKA-säätiö

Jäsenet

Sanna Brauer
KT, AmO, projektijohtaja
Koulutuskuntayhtymä OSAO

Raija Hämäläinen
KT, professori
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Petri Ihantola
TkT, professori
Helsingin yliopisto

Timo Luopajärvi
KT, dosentti
Helsingin yliopisto

Seija Mahlamäki-Kultanen
FT, dosentti, johtaja
Hämeen ammattikorkeakoulu

Teemu Rantanen
VTT, dosentti, yliopettaja
Laurea-ammattikorkeakoulu

Vesa Taatila
FT, rehtori-toimitusjohtaja
Turun ammattikorkeakoulu

Solja Upola
FT, lehtori, tutkija
Lapin koulutuskeskus REDU

Maarit Virolainen
FT, tutkijatohtori
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Toimitus

Päätoimittaja

Petri Nokelainen
FT, professori (tekniikan pedagogiikka)
Tampereen yliopisto

Toimittajat

Kaisa Hytönen
KT, tutkijatohtori
Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto

Eija Lehtonen
KM, tutkija
Tampereen yliopisto

Sonja Niiranen
KT, yliopistonlehtori
Tampereen yliopisto

Maikki Pouta
KM, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija
Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos