Nuoren miehen toimijuus ammattioppilaitoksen virallisen kulttuurin kehyksessä

Kirjoittajat

  • Kati Kauravaara

Avainsanat:

Ammattioppilaitos, etnografia, nuori mies, toimijuus

Abstrakti

Ammattioppilaitoksen kulttuuriset ja sosiaaliset rakenteet asettavat nuoren arjen toiminnalle ja elämänkululle reunaehtoja. Rakenteet konkretisoituvat opetussuunnitelmissa ja koulun järjestyssäännöissä, joihin koulun virallinen kulttuuri tiivistyy. Kone- ja metallialaa opiskeleva nuori mies arvottaa itse oman maailmansa erilaisesta näkökulmasta kuin virallisen kulttuurin edustajat. Nuorelle miehelle on tärkeää hetkessä eläminen, kiireettömyys, vapaa-ajan runsaus, mahdollisimman vähällä
pääseminen ja kaverit. Lähikulttuurissa vallitsevat normit ovat hyväksytyksi tulemisen ehtoja. Niinpä nuoren miehen on usein pakko toimia kollektiivisen tietoisuuden mukaan lunastaakseen paikkansa lähiyhteisössä ja vahvistaakseen asemaansa siellä. Siten hänen on tykättävä tytöistä, juotava alkoholia mieluiten humalahakuisesti, poltettava tupakkaa ja sisäistettävä moniaikainen aikakäsitys. Nuoren miehen
elämän suolat ja lähikulttuurin normit heijastelevat kouluun ja näkyvät suurina poissaolomäärinä, lyhenevinä koulupäivinä ja koulutyöhön sitoutumattomuutena. Tehdyt arjen ja vapaa-ajan valinnat ovat itselle subjektiivisesti mielekkäitä ja kulttuurisesti merkityksellisiä. Nuori mies ravisuttaa koulun institutionaalisia rakenteita toteuttaessaan toimijuuttaan kouluympäristössä. Syntyy valtakamppailu, jota nuori mies käy jatkuvasti suhteessa viralliseen kouluauktoriteettiin.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2015-06-01

Viittaaminen

Kauravaara, K. (2015). Nuoren miehen toimijuus ammattioppilaitoksen virallisen kulttuurin kehyksessä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 17(e), 29–40. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/102537