Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen ja tiedon tarpeet

Kirjoittajat

  • Aila Paaso

Avainsanat:

opettajuus, täydennyskoulutus, ennakointi, osaaminen

Abstrakti

Artikkelissa luodaan katsaus opettajien täydennyskoulutukseen ja sen osaamistarpeisiin. Tapauskohtaisena
esimerkkinä kuvataan osaamistarpeiden ennakointi ja sen toteuttaminen hankkeena, jossa mukana alueellinen toimijakenttä.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2015-06-01

Viittaaminen

Paaso, A. (2015). Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen ja tiedon tarpeet. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 17(e), 55–65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/102546