Ammattikasvatusfilosofiaa: muutos uhkana vai mahdollisuutena ammattikasvatuksen olemukselle?

Kirjoittajat

  • Markku Tuominen
  • Jani Wihersaari

Avainsanat:

ammattikasvatusfilosofia, olemus, ammattilainen, dialogisuus, dynaaminen ammatin käsite

Abstrakti

Ammattikasvatuksen olemuksen ja ammatin käsitteen selvittely on ammattikasvatusfilosofian alaa. Muutosten keskellä filosofinen pohdinta on yhä ajankohtaisempaa, ja Ammattikasvatusfilosofia-teoksen ilmestymisen jälkeen (2006) muutos ja sen vauhti näyttävät entisestään kiihtyneen yhteiskunnassa. Koulutuspoliittiset määrittelyt (yleissivistävä-ammatillinen) eivät ole ammattikasvatuksen olemuksellisia määrittelyjä. Olemuksen määrittelyyn vastauksia voidaan hakea tutkimuskohteen kautta, jolloin ammattikasvatus ilmiönä avautuu ammattiin kasvattamisen ja ammatillisen kasvun kautta. Ammattikasvatus on siis käsitteenä laajempi kuin pelkkä kasvatus. Tämä olemuksen määrittely vaatii ammatin käsitteen selvittelyä. Lähtökohdaksi nousee koulutuksen ja työn ohella ammattilainen, yksilö. Tämä tekee ammatin käsitteestä persoonallisen. Ammattikasvatusfilosofia-teoksessa on ehdotettu dynaamisen ammatin käsitettä, jossa yksilön eli ammattilaisen rooli korostuu. Tällöin muuttava ammatin käsite määrittyy yksilön ja yhteiskunnan dialogissa.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2015-06-01

Viittaaminen

Tuominen, M., & Wihersaari, J. (2015). Ammattikasvatusfilosofiaa: muutos uhkana vai mahdollisuutena ammattikasvatuksen olemukselle?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 17(e), 85–91. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/102550