Katsaus suomalaisen yrittäjyyskasvatustutkimuksen nykytilaan ja tulevaisuuden suuntiin

Kirjoittajat

  • Kati Peltonen
  • Sonja Niiranen
  • Tuuli Ikäheimonen
  • Elena Oikkonen

Avainsanat:

yrittäjyyskasvatus, yrittäjyyskasvatuksen tutkimus

Abstrakti

Tarkastelemme tässä katsausartikkelissa suomalaisen yrittäjyyskasvatustutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuuden suuntia. Tavoitteenamme on selvittää missä määrin ja minkälaista tutkimusta suomalaiset yrittäjyyskasvatustutkijat ovat tehneet ja julkaisseet merkittävissä kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimusjulkaisuissa (journals) vuosien 2015–2020 aikana. Tutkimusmenetelmänä olemme soveltaneet integroivaa kirjallisuuskatsausta ja artikkelien analyysimenetelmänä on käytetty laadullista sisällönanalyysiä. Tulokset osoittavat, että tarkasteltavana ajanjaksona suomalaisten yrittäjyyskasvatustutkijoiden mielenkiinnon kohteena on ollut erityisesti yrittäjämäinen oppiminen ja siihen liittyvät kysymykset. Tämän ohella on tarkasteltu myös yrittäjämäiseen opettajuuteen liittyviä tekijöitä sekä avattu institutionaalisen tason vaikutuksia niin oppimiseen kuin opettamiseenkin. Suomalainen yrittäjyyskasvatustutkimus näyttäisi noudattelevan niin temaattisesti kuin myös metodologisesti pitkälti samoja polkuja kansainvälisen, etenkin eurooppalaisen ja pohjoismaisen yrittäjyyskasvatustutkimuksen kanssa. Suomalaiselle yrittäjyyskasvatustutkimukselle on kuitenkin tunnistettavissa myös erityispiirteitä. Etenkin kotimaassa julkaistussa suomenkielisessä tutkimuksessa näkyy yrittäjyyden ja kasvatuksen tiivis vuoropuhelu, voimakkaampi koulutuspoliittinen näkemys ja myös yrittäjyyskasvatukselle kriittisempi ote kansainväliseen yrittäjyyskasvatustutkimukseen verrattuna.

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2021-04-08

Viittaaminen

Peltonen, K., Niiranen, S., Ikäheimonen, T. ., & Oikkonen, E. . (2021). Katsaus suomalaisen yrittäjyyskasvatustutkimuksen nykytilaan ja tulevaisuuden suuntiin. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(1), 4–26. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/107441