The role of self-compassion in teachers’ psychological well-being in face-to-face and online teaching during COVID-19

Kirjoittajat

  • Liisa Postareff
  • Juulia Lahdenperä
  • Viivi Virtanen

Avainsanat:

Itsemyötätunto, opettajan hyvinvointi, lähiopetus, etäopetus, COVID-19 pandemia

Abstrakti

Viimeaikaiset tutkimustulokset opettajien hyvinvoinnista ovat huolestuttavia, ja hyvinvoinnin haasteet ovat edelleen lisääntyneet COVID-19 pandemian aiheuttaman äkillisten opetusjärjestelyjen muutosten seurauksena. Tässä kvantitatiivisessa tutkimuksessa tarkastelemme peruskoulun opettajien itsemyötätuntoa, joka on keskeinen resilienssiä tukeva tekijä, sekä psykologista hyvinvointia työhön liittyvän stressin, uupumusriskin ja pystyvyysuskomusten kautta. Opettajien kokemuksia tarkastellaan sekä lähiopetuksessa että etäopetuksessa COVID-19 pandemian aikana. Tutkimukseen osallistui erään kunnan perusopetuksen opettajat (N=116), jotka täyttivät itsemyötätuntoa, stressiä, uupumusriskiä ja pystyvyysuskomuksia mittaavan kyselylomakkeen. Tutkimuksessa tunnistettiin kolme opettajaprofiilia: 1) itsemyötätuntoiset opettajat, 2), itsemyötätuntoiset ja itsekriittiset opettajat, sekä 3) itsekriittiset opettajat. Tulokset osoittavat, että etäopetus oli haaste kaikkien opettajaprofiilien työhyvinvoinnille, mutta itsemyötätunnon suojaava vaikutus oli läsnä molemmissa konteksteissa. Itsemyötätunnon tukemista voidaankin pitää kestävänä tapana tukea opettajien työhyvinvointia.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2021-11-29

Viittaaminen

Postareff, L., Lahdenperä, J., & Virtanen, V. (2021). The role of self-compassion in teachers’ psychological well-being in face-to-face and online teaching during COVID-19. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 23(3), 13–27. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/111701