Ekososiaalista sivistystä edistävä pedagoginen johtaminen

- Tapaustutkimus suomalaisten korkeakoulujen strategioiden kestävyysosaamisen tavoitteista

Kirjoittajat

  • Susanna Niinistö-Sivuranta
  • Kimmo Mäki

Avainsanat:

pedagoginen johtaminen, kestävyysosaaminen, ekososiaalinen sivistys, korkeakoulu, strategia

Abstrakti

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella korkeakoulujen strategioista nousevia merkityksiä suhteessa pedagogiseen johtamiseen erityisesti ekososiaalisen sivistyksen ja kestävyysosaamisen näkökulmista. Aineistona tapaustutkimuksessa on kahdeksan suomalaisen korkeakoulun strategiaa, ja aineiston analyysi on tehty temaattisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen viitekehyksen muodostavat laaja pedagoginen johtaminen korkeakoulussa, ekososiaalinen sivistys ja kestävyysosaaminen. Tutkimuskysymyksenä on, millaisia tavoitteita ja merkityksiä korkeakoulun strategia ilmaisee kestävyyttä ja ekososiaalista sivistystä edistävälle pedagogiselle johtamiselle. Pohdimme myös lopuksi, millaisiin kestävyysosaamisen sekä ekososiaalisen sivistyksen vaatimuksiin pedagogisen johtamisen keinoin tulisi vastata.  

Tutkimuksen tuloksena syntyi jäsentely korkeakoulujen strategioiden ilmaisemista merkityksistä suhteessa ekososiaaliseen sivistykseen, kestävyysosaamiseen ja pedagogisen johtamisen tavoitteisiin. Strategioista löytyi laajan pedagogisen johtamisen viitekehyksen sekä ekososiaalisen sivistyksen ja kestävyysosaamisen näkökulmista paljon merkityksiä, mutta strategiassa ne on usein ripoteltu läpileikkaavasti erilaisten strategisten tavoitteiden alle. Varsinaisiin strategioiden kestävyystavoitteisiin oli liitetty hyvin vähän suoraan pedagogiseen johtamiseen liittyviä tavoitteita. 

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2023-01-23

Viittaaminen

Niinistö-Sivuranta, S., & Mäki, K. (2023). Ekososiaalista sivistystä edistävä pedagoginen johtaminen: - Tapaustutkimus suomalaisten korkeakoulujen strategioiden kestävyysosaamisen tavoitteista. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 24(4), 28–45. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/125875