Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena

Kirjoittajat

  • Aija Töytäri Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Päivi Tynjälä Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
  • Liisa Vanhanen-Nuutinen Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Anne Virtanen Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
  • Arja Piirainen Liikuntatieteellinen tiedekunta, terveystieteet, Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

ammattikorkeakoulu, työelämäyhteistyö, opettajan osaaminen, osaamishaasteet

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ammattikorkeakouluopettajien työelämäyhteistyön osaamishaasteita. Tutkimusaineisto kerättiin yksilö- ja ryhmähaastatteluilla, joihin osallistui 16 eri alojen ammattikorkeakouluopettajaa. Aineisto analysoitiin temaattisella analyysillä. Työelämäyhteistyön osaamishaasteina tulivat esille muutos koulutuksen ja työelämän suhteissa, verkostomainen opettajuus, monipuolisten taitojen hallinta ja pedagogiikan uudistaminen. Ammattikorkeakouluopettajien työelämäyhteistyö edellyttää uusien taitojen omaksumisen lisäksi yhteisöllisyyden kehittämistä niin työelämän kuin opiskelijoidenkin kanssa.
Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2019-03-01

Viittaaminen

Töytäri A., Tynjälä P., Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A., & Piirainen, A. (2019). Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(1), 14–30. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84452