Mitä hyötyä mulle on tästä?

Teoreettisen tiedon opettaminen ammattikorkeakoulutuksessa

Kirjoittajat

  • Anneli Lehtisalo Tampereen yliopisto

Avainsanat:

ammattikorkeakoulutus, teoreettinen tieto, käsitteellinen muutos, siirtovaikutus

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan teoreettisen tiedon opettamista ammattikorkeakoulutuksessa. Yhteiskunnalliset muutospaineet sekä eurooppalaiset koulutuspoliittiset linjaukset edellyttävät, että teoreettisella tiedolla on keskeinen osuus ammattikorkeakoulutuksessa. Ammattiin valmistuvilla tulee olla käytännön taitojen lisäksi teoreettista ymmärrystä sekä kyky hahmottaa oman alansa ilmiöitä käsitteellisesti. Käytännössä saattaa kuitenkin olla haasteellista sisällyttää teoriatiedon opiskelua projektipainotteiseen opetussuunnitelmaan. Artikkelissa esitetään, että teoreettisen tiedon ja tieteellisten käsitteiden opettamisessa keskeisiä seikkoja ovat episteeminen pohdinta, metakognition kehittäminen, metakäsitteellinen tietoisuus sekä käsitteiden operationaalistaminen ja tiedon sisäistäminen. Lisäksi teoreettisen tiedon opettaminen edellyttää hyvää työelämäyhteistyötä ja pitkäjänteistä, yhteistoiminnallista opetussuunnitelmatyötä.
Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2019-03-01

Viittaaminen

Lehtisalo, A. (2019). Mitä hyötyä mulle on tästä? Teoreettisen tiedon opettaminen ammattikorkeakoulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(1), 86–95. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84506