University-company collaboration: A platform for open data innovations in the circular economy

Kirjoittajat

  • Jonna Heikkilä Turun ammattikorkeakoulu
  • Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulu
  • Sara Malve-Ahlroth Turun ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

kiertotalous, yritysyhteistyö, digitalisaatio, yhteiskehittäminen

Abstrakti

Avoimen datan hyötykäytössä piilee paljon liiketoimintamahdollisuuksia. Avoimilla toimintamalleilla tuotetut palvelut voivat olla Suomen seuraava menestystarina. Avoimen datan hyödyntäminen yritysten toiminnassa on kuitenkin vielä alkutekijöissään. Tällä hetkellä suurin osa tiedosta on piilossa eri virastoissa ja yrityksissä, eikä pk-yrityksillä ole mahdollisuutta hyödyntää uusia, haastavia teemoja. Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö tukee yrityksiä avoimen datan potentiaalin hyödyntämisessä. Samalla eri alojen opiskelijat saavat tilaisuuden kehittää omia innovaatiokompetenssejaan sekä oppia ymmärtämään avoimen datan merkityksen tulevaisuuden työelämän kannalta. Onnistuakseen korkeakoulu-yritysyhteistyön tulee rakentua dynaamisen yhteistyön ja yhteiskehittämisen menetelmien pohjalta. Tällaisia yhteistyöverkostoja rakennetaan kaksivuotisessa Open DaaS -hankkeessa, jossa neljä suomalaista korkeakoulua valjastavat innovaatiopotentiaalinsa paikallisten yritysten käyttöön monialaisten hackathonien muodossa.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2018-09-01

Viittaaminen

Heikkilä J., Nurmi, P., & Malve-Ahlroth, S. (2018). University-company collaboration: A platform for open data innovations in the circular economy. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(3), 54–58. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84636