Opiskelijat kehitysprojektissa - kaaos vai kaikkia osapuolia hyödyttävä dynaaminen saariston kehittämistyö?

Kirjoittajat

  • Annemari Andrésen Yrkeshögskolan Novia
  • Camilla Ekman Yrkeshögskolan Novia
  • Hanna Guseff Yrkeshögskolan Novia

Avainsanat:

ammattikorkeakoulu, yritysyhteistyö, opiskelijatyö, ammatillinen kasvu

Abstrakti

Ammattikorkeakoulu Novian pedagoginen malli perustuu tiimioppimiseen. Yritystoimeksiannot muodostavat tärkeän osan opinnoista, sillä niiden kautta opiskelijat oppivat ratkomaan käytännön haasteita. Projekti Archipelago Business Development on kolmivuotinen, EU:n Central Baltic -aluerahaston rahoittama, saariston PK-yrityksille suunnattu liiketoiminnan kehittämisprojekti. Novian johtamaan projektiin osallistuu noin 60 yritystä. Tämä on mahdollistanut erityyppisiä yhteistyömalleja yritysten ja opiskelijoiden välillä, esimerkiksi eri kurssien ja lopputöiden muodossa. Artikkeli käsittelee tähänastisesta yhteistyöstä saatuja tuloksia ja johtopäätöksiä. Pääosin kokemukset ovat olleet myönteisiä ja sekä opiskelijat että yritykset ovat hyötyneet yhteistyöstä. Yhteistyö on edesauttanut opiskelijoiden ammatillista kasvua ja yritykset ovat saaneet uusia ideoita ja lisäresursseja. Haasteitakin on matkan varrella ollut, ja niistä olemme sisäistäneet hyvän suunnittelun ja koordinoinnin merkityksen. Ohjaajan rooli nousee keskeiseksi, jotta pystytään varmistamaan työn laatu ja hyöty yritykselle, sujuvan kommunikaation lisäksi. Projektin tulokset ovat myös muiden ammattikorkeakoulujen hyödynnettävissä.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2018-09-01

Viittaaminen

Andrésen A., Ekman, C., & Guseff, H. (2018). Opiskelijat kehitysprojektissa - kaaos vai kaikkia osapuolia hyödyttävä dynaaminen saariston kehittämistyö?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(3), 59–66. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84638