Didactics in vocational education and training – Diversity and intercepts in the Nordic educational landscape

Kirjoittajat

  • Lázaro Moreno Herrera Stockholm University, Department of Education
  • Michael Gessler University of Bremen, Institute Technology and Education (ITB)

Abstrakti

Tämä artikkeli tarkastelee ammatillisen koulutuksen didaktiikkaa ja sen monimuotoisuutta, lisäksi tuomme esiin sen, miten kansainvälinen vertaileva tutkimus voi edistää ammatillisen didaktiikan kehittämistä. Olemme aiemmin esittäneet, että didaktiikan käsite ja mitä sillä tarkoitetaan, on monimerkityksinen johtuen erilaisista näkökulmista ja jopa kielellisistä eroista. Ehdotamme, että vaikka merkityseroja esiintyy, meidän tulisi ylittää kielikeskustelu ja keskittyä didaktiikan sisältöön lisätäksemme tietoa ja tutkimusta ammatillisesta koulutuksesta. Katsauksemme tarkoitus on esitellä lyhyesti didaktiikkaan liittyvää tutkimusta ja samalla tehdä näkyväksi erilaisia lähestymistapoja, siirtymiä ja eroavaisuuksia sekä erityisesti ammatillisen didaktiikan haasteita muutaman keskeisen tutkimuksen avulla. Lisää tutkimusta tarvitaan erityisesti Pohjoismaisesta näkökulmasta.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2018-06-01

Viittaaminen

Moreno Herrera, L., & Gessler, M. (2018). Didactics in vocational education and training – Diversity and intercepts in the Nordic educational landscape. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(2), 30–37. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84665