Ammatillisen opettajankoulutuksen yrittäjyyskasvatusta tutkimassa ja kehittämässä YVI-hankkeen avulla

Kirjoittajat

  • Heikki Hannula HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Avainsanat:

yrittäjyyskasvatus, ammatillinen opettajankoulutus, opetussuunnitelma, toimintatutkimus

Abstrakti

Artikkeli on läpikäynyt referee-menettelyn

Tämän artikkelin taustalla on neljä erillistä tutkimusta ja niistä koottu yhteenveto. Päätavoitteena on esittää mahdollisia näkökulmia yrittäjyyskasvatuksen tutkimiseksi ja kehittämiseksi ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Näkökulmat avautuvat parhaiten kokeilukontekstissa eli ammatillisessa opettajankoulutuksessa, mutta ovat kuitenkin sovellettavissa myös muihin koulutusorganisaatioihin. Vuonna 2010 tutkittiin ammatillisten opettajakorkeakoulujen sen hetkiset opetussuunnitelmat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Syksyllä 2011 tutkittiin opettajankouluttajien toimintaa erityisesti yrittäjyyskasvatuksen edistämisen näkökulmasta. Toimintaa kehittäviksi interventioiksi suunniteltiin kaksi pilottikokeilua, joista ensimmäisessä kehitettiin opetussuunnitelmaan liittyvää toteutusta entistä yrittäjämäisempään suuntaan. Toisessa kokeilussa tutkittiin opetussuunnitelmaan integroitujen yrittäjyyskasvatustavoitteiden toteutumista kahdessa opiskelijaryhmässä. Molemmissa kokeiluissa tieto syntyi havainnoitavana olleesta toiminnasta. Havaintoja peilattiin asetettuihin tavoitteisiin ja niiden merkityksiä analysoitiin ja reflektoitiin. Keskeisenä tuloksena voidaan pitää vahvistusta sille ajatukselle, että ammatillisessa opettajankoulutuksessa yrittäjyyskasvatustavoitteet on kirjoitettava opetussuunnitelmaan. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta myös, että opetussuunnitelman tavoitteet tulee kirjoittaa yrittäjyyteen liitettävää osaamista kuvaaviksi. Menetelmällisillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa opetuksen toteutukseen ja oppimistuloksiin. Behind this article there are four separate studies and the summary. 

Viittaaminen

Hannula, H. (2016). Ammatillisen opettajankoulutuksen yrittäjyyskasvatusta tutkimassa ja kehittämässä YVI-hankkeen avulla. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 18(4), 40–51. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84845