Kuvataideprojekti tutkimuksellisena oppimisympäristönä

Kirjoittajat

  • Ari Sivenius Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta
  • Iina Friman Joensuun Nuorisoverstas ry

Avainsanat:

nuorten työpaja, kuvataideprojekti, oppimisympäristö, kasvu

Abstrakti

Artikkelissa pohditaan nuorten työpajalla toteutettua yhteistoiminnallista kuvataideprojektia oppimisympäristönä. Miten oman elämän tarkastelu kuvin ja sanoin osallistaa nuoria kun menetelmänä on toiminnallinen kuvataidetyöskentely. Työpajatoimintaan perehdyttiin henkilökuntaa haastattelemalla, arkea havainnoimalla ja työpaja-asiakirjoja tarkastelemalla. Tavoitteeksi asetettu taideteos toteutettiin kahdeksan viikon aikana. Projektiin osallistuneet nuoret (N=19) kirjoittivat kuvaukset omasta elämästään, tarkastelivat akryylivärein tehdyissä maalauksissaan elämäntarinaansa, kirjoittivat työskentelypäiväkirjaa ja osallistuivat haastatteluun. Maalaukset muodostivat yhteisöllisen taideteoksen Elämän tiipiin, joka oli esillä kauppakeskuksessa. Artikkeli avaa näkökulman taidelähtöisyyden merkityksestä yksilön oppimisessa. Yhteistoiminnallinen kuvataideprojekti on sekä oppimisympäristö että tutkimuksellinen lähestymistapa nuoren kasvun, tekemällä oppimisen tukemisessa ja ymmärtämisessä.

Viittaaminen

Sivenius, A., & Friman, I. (2016). Kuvataideprojekti tutkimuksellisena oppimisympäristönä. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 18(4), 52–60. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84847