Uudistettu DIANA-malli kehykseksi digiajan oppimiselle

  • Helena Aarnio
  • Jouni Enqvist Hämeen ammattikorkeakoulu
Avainsanat: pedagoginen malli, autenttinen oppiminen, dialoginen oppiminen, integratiivinen oppiminen, digiajan oppimiskulttuuri

Abstrakti

Rakensimme DIANA-mallin alun perin vuonna 2001 valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen verkko- ja työssäoppimista varten. Käytäntö on kuitenkin näiden vuosien aikana osoittanut, että DIANA soveltuu pedagogiseksi malliksi moninaisiin oppimisympäristöihin ja toimintakulttuureihin. DIANA-mallin kantavina rakenteina toimivat oppimisen autenttisuus ja dialogisuus. Näiden keskeisten opetus-/oppimisprosessin ominaisuuksien toteuttaminen on havaittu yli kymmenen vuoden tutkimus- ja kehittämistyössä sekä kokeiluissa vaikeaksi. Autenttisten ja dialogisten opetus-/oppimisprosessien tueksi luotiin Dialogilla syvätehoa oppimiseen -web-palvelu ja Dialogiset menetelmät -toimintakokonaisuus. Tässä artikkelissa esiteltävä uudistettu DIANA-malli kiteyttää toteutuneen tutkimus- ja kehittämistyön tulokset digiajan kokonaisvaltaiseksi pedagogiseksi malliksi.
Osasto
Tiedeartikkelit
Julkaistu
loka 1, 2016
Viittaaminen
Aarnio, H., & Enqvist, J. (2016). Uudistettu DIANA-malli kehykseksi digiajan oppimiselle. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 18(3), 39-48. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84877