Aktivointi-TV® ohjauksen, opetuksen ja oppimisen välineenä ammattikorkeakoulussa

Kirjoittajat

  • Hannele Laaksonen Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Suvi Kallio Vaasan ammattikorkeakoulu
  • Heidi Blom Vaasan ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

digitaalinen tarina, videointi, editointi, ikäihminen

Abstrakti

Artikkeli on läpikäynyt referee-menettelyn

Vaasassa kehitettiin ajalla 1.4.2011–30.3.2014 hyvinvointiteknologian osaamista ja käyttöönottoa ikääntyvien palveluissa yhteistyönä Yrkeshögskolan Novian, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan kaupungin yhteishankkeella. Projektissa rakennettiin toimiva avoimeen lähdekoodiin perustuva räätälöity palvelujärjestelmä ja käyttöliittymä kotona asuville ikääntyneille ja heidän omaisille. Palvelu sisältää videokirjaston, ryhmähuoneen interaktiivisia ohjelmia varten, henkilökohtaisen huoneen kahdenkeskisiin tapaamisiin ja suorat lähetykset. Ammattikorkeakoulujen opiskelijat tuottivat opettajien ohjauksessa digitaalisia tarinoita Aktivointi-TV:een. Projektin toteutusta arvioitiin sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Tulosten mukaan ammattikorkeakoulujen opettajat (n=4) kehittyivät opettajina uuden oppimisessa ja soveltamisessa, verkostoitumisessa, tekniikan taidoissa, ja ammatillisissa taidoissa. Sosiaalialan opiskelijat (n=41) kehittyivät erityisesti tietoteknisissä sekä videoinnin ja editoinnin taidoissa. Sairaanhoitajaopiskelijoilla (n=21) kehittyivät eniten editoinnin taidot. Projektille tuotettiin 14 opinnäytetyötä ja 109 digitaalista tarinaa. Rakennettu sovellus on räätälöity malli, joka voidaan kopioida palvelimelta toiselle ja siten siirtää muihin kuntiin. Sovellus edellyttää omaa henkilökuntaa järjestelmänhallintaan ja ylläpitoon sekä ohjelmatuotannon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2016-04-15

Viittaaminen

Laaksonen, H., Kallio, S., & Blom, H. (2016). Aktivointi-TV® ohjauksen, opetuksen ja oppimisen välineenä ammattikorkeakoulussa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 18(1), 40–52. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/88248