Moniammatillinen tiimioppiminen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja opettajien kokemana

  • Tiina Kuukkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Pirjo Hynynen Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Avainsanat: Tiimioppiminen, moniammatillinen, sosiaali- ja terveysala

Abstrakti

Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikön opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä moniammatillisesta tiimioppimisesta. Aineisto kerättiin sähköisillä puolistrukturoiduilla kyselyillä keväällä 2014 ja 2015 opettajilta sekä opintonsa syksyllä 2013 aloittaneilta opiskelijoilta. Opiskelijat ja opettajat totesivat tiimioppimisen soveltuvan sosiaali- ja terveysalan ensimmäiseen ja toiseen lukuvuoteen ja tukevan moniammatillista työskentelyä ja lisäävän itseohjautuvuutta. Tiimioppimista oli edistänyt tiimin tehokas toiminta ja tiimintyöskentelyn monipuoliset toteutustavat. Haastavina tekijöinä mainittiin tiimin toiminnan organisointi muun muassa aikataulutus- ja työnjako-ongelmat. Lisäksi henkilökohtaiset ja yksilölliset tekijät esimerkiksi oma kehittyminen tai erilaiset motivaatiotasot liittyivät läheisesti tiimioppimisen kokemuksiin. Ensimmäisen lukuvuoden tiimivalmentajien ja asiantuntijaopettajien mielestä tiimioppiminen oli edistänyt omaa pedagogista osaamista ja opiskelijoiden valmiudet muun muassa tiimityö-, projektitaidoissa itseohjautuvuudessa sekä moniammatillisessa työskentelyssä koettiin hyviksi tai erittäin hyviksi.
Osasto
Tiedeartikkelit
Julkaistu
huhti 15, 2016
Viittaaminen
Kuukkanen, T., & Hynynen, P. (2016). Moniammatillinen tiimioppiminen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja opettajien kokemana. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 18(1), 53-61. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/88249