Toimivaltainen viranomainen -käsitteeseen liittyvät haasteet häiriötilanteiden johtamisessa

Kirjoittajat

Avainsanat:

toimivaltainen viranomainen, johtovastuu, häiriötilanteen johtaminen, kokonaisturvallisuus

Abstrakti

Artikkelissa selvitetään toimivaltainen viranomainen -käsitettä häiriötilanteiden johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen keskeisin tutkimusongelma on, miten toimivaltainen viranomainen määritellään häiriötilanteessa, joka vaikuttaa usean viranomaisen toimivallan alueella ja vaatii välittömiä johtamis- ja koordinaatiotoimenpiteitä. Tutkimustulokset kerättiin häiriötilanteiden johtamisen liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaisten tuottamista ohjeista sekä selvityksistä. Tutkimus osoittaa, miten haasteellista ja jäsentymätöntä toimivaltaisen viranomaisen määrittäminen on häiriötilanteessa, ja miksi määrittäminen on merkityksellistä johtovastuun toteutumiseksi kokonaisturvallisuutta korostavassa toimintaympäristössä. Artikkeli tuottaa uutta tietoa johtamiseen aikaisemmin tarkastelemattomasta näkökulmasta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-05-03

Viittaaminen

Koistinen, P., & Sederholm, T. (2024). Toimivaltainen viranomainen -käsitteeseen liittyvät haasteet häiriötilanteiden johtamisessa. Focus Localis, 52(2), 26–43. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/131961