Ammattikorkeakoulun insinöörikoulutus kestävyysmurroksen edistäjänä

Kirjoittajat

Avainsanat:

korkeakoulutus, kestävä kehitys, kestävyysosaaminen

Abstrakti

Kestävyysmurroksen aikaansaamisen on tunnistettu edellyttävän tietoa kestävyyshaasteista, ymmärrystä niiden juurisyistä sekä näiden voimaannuttamaa toimijuutta kestävyyttä tukevien ratkaisujen käyttöönottamiseksi. Ammattikorkeakoulujen tehtävä työelämän kehittämisessä luo oivallisen pohjan kestävän kehityksen osaamisen yhteiskunnalliseen lisäämiseen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tekniikan alan ammattikorkeakoulutuksen potentiaalia kestävän kehityksen osaamisen lisäämiseen tapaustutkimuksen keinoin. Tiedonkeruu toteutettiin opetussuunnitelma-analyysin, henkilöstön haastattelujen ja opiskelijoille suunnatun kyselyn avulla. Tulosten perusteella kestävän kehityksen sisältöjä on kirjattu opetussuunnitelmiin melko vähän ja ohjaus niiden sisällyttämiseen opetukseen on heikkoa. Tuloksista ilmenee myös, että tehokkaimmaksi koettu tapa lisätä kestävän kehityksen osaamista insinöörikoulutukseen olisi lisätä ammattialan osaamiseen integroitavaa kestävän kehityksen teemoitusta, joilla on selkeä linkitys alueen työelämän osaamistarpeisiin.

Kirjoittajien biografiat

Liisa Routaharju, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

DI, lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; tohtoriopiskelija, LUT

Johanna Naukkarinen, LUT-yliopisto

TkT, tutkijatohtori

Sanni Väisänen, LUT-yliopisto

TkT, tutkijatohtori

Risto Soukka, LUT-yliopisto

TkT, professori

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-03-11

Viittaaminen

Routaharju, L., Naukkarinen, J., Väisänen, S., & Soukka, R. (2024). Ammattikorkeakoulun insinöörikoulutus kestävyysmurroksen edistäjänä. Focus Localis, 52(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/136064