Etymologische Erörterung ungarischer Wörter

(László Honti: A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól)

  • Sirkka Saarinen University of Turku

Abstract

Besprechung László Honti: A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól [Über die lexikalischen Beziehungen zwischen dem Ungarischen und dem Westalttürkischen]. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 196. Budapest: Tinta könyvkiadó 2017. 218 S.

References

EWUng = Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen 1–3. Hrsg. Loránd Benkő. Akadémiai Kiadó. Budapest 1993–1997.
MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei I–IV. Hrsg. György Lakó. Akadémiai Kiadó. Budapest 1967–1981.
Róna-Tas, András & Árpád Berta: West Old Turkic. Turkic loanwords in Hungarian. Part 1: Introduction, Lexicon: “A–K”. Turcologica 84. Harrassowitz Verlag. Wiesbaden 2011.
Róna-Tas, András & Árpád Berta: West Old Turkic. Turkic loanwords in Hungarian. Part 2: “L–Z”. Conclusions, Apparatus. Turcologica 84. Harrassowitz Verlag. Wiesbaden 2011.
TESz = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–4. Hrsg. Loránd Benkő. Akadémiai Kiadó. Budapest 1967–1984.
UEW = Uralisches etymologisches Wörterbuch I–III. Hrsg. Károly Rédei. Akadémiai Kiadó – Otto Harrassowitz. Budapest – Wiesbaden 1988.
Published
2019-02-26
How to Cite
Saarinen, Sirkka. 2019. “Etymologische Erörterung Ungarischer Wörter: (László Honti: A Magyar és a Nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól)”. Finnisch-Ugrische Forschungen 2018 (64), 353–356. https://doi.org/10.33339/fuf.79541.