Tietoa julkaisusta

Hallinnon Tutkimus on neljästi vuodessa ilmestyvä aikakauslehti, jossa julkaistaan julkiseen hallintoon sekä yrityksen ja järjestöjen hallintoon kohdistuvaan tutkimukseen liittyviä artikkeleita. Temaattisesti lehdessä julkaistavat artikkelit ja muut kirjoitukset käsittelevät hallintoon, organisointiin tai johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Vaikka lehden pääpaino on julkisen hallinnon ja johtamisen ominaiskysymyksissä, siinä voidaan julkaista myös yrityksen johtamiseen tai ns. kolmannen sektorin organisaatioiden teemoihin kytkeytyviä artikkeleita. Lehdessä julkaistavilta vertaisarvioiduilta artikkeleilta edellytetään, että ne tuottavat uutta tietoa tai uusia näkökulmia käsittelemäänsä aihepiiriin, ja näin osaltaan kontribuoivat aiheesta käytävää tieteellistä keskustelua.

Lehti on ilmestynyt vuodesta 1982 alkaen ja se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Hallinnon Tutkimus –lehdellä on käytössään Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus (www.tsv.fi/tunnus). Tunnusta voivat käyttää ne, joille on myönnetty siihen käyttöoikeus ja se voidaan merkitä niihin artikkeleihin, jotka on arvioinut vähintään kaksi toimituskuntaan kuulumatonta asiantuntijaa. Lehden tilaushinta vuodelle 2019 kotimaahan on 45 euroa ja ulkomaille tilattaessa 49 euroa. Seuran jäsenet saavat lehden jäsenetuna sisältyen jäsenmaksuun.

Hallinnon Tutkimus -lehdet sähköisessä muodossa

Hallinnon Tutkimus -lehden aineistot ovat saatavilla vuosikerrasta 1982 alkaen sähköisenä open access -julkaisuna Journal.fi-palvelussa.  Lehden aineistot löytyvät löytyvät tällä hetkellä Arto-tietokannan kautta. Aineistot ovat käytettävissä Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa, useimmissa yliopistoissa sekä muutamissa muissa laitoksissa. Artikkelien perustiedot ja englanninkieliset abstraktit toimitetaan myös PA@ BABEL -tietokantaan, joka pyrkii parantamaan eurooppalaisilla kielillä julkaistavien ei-englanninkielisten tutkimusten näkyvyyttä. Lehtitilauksiin ja laskutuskyselyihin vastaa jäsensihteeri Riikka Kangas (jasensihteeri(ät)hallinnontutkimus.fi).

Hallinnon Tutkimus Julkaisufoorumin tasoluokituksessa 2

Tieteelliset lehdet ja sarjat on luokiteltu neljälle tasolle (0-3) Tieteellisten seurojen valtuuskunnan ylläpitämän Julkaisufoorumin (JUFO) toimesta. JUFO on kotimainen tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä.

Kotimaisten lehtien on mahdollista saavuttaa korkeintaan taso kaksi. Tasolle kaksi on keväällä 2012 luokiteltu sellaisia johtavia suomen- tai ruotsinkielisiä julkaisukanavia, jotka kattavat tieteenalansa suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin tai historian erityispiirteitä käsittelevää tutkimusta mahdollisimman laajasti. JUFO-luokituksen viimeisin päivitysarviointi on toteutettu vuonna 2018.  Tässä 2019 alusta voimaan tulleessa arvioinnissa Hallinnon Tutkimus arviointiin aikaisempien päivitysten tapaan tasolle 2 (JUFO 2).