Vaikuttavuusarvioinnin kytkeminen osaksi johtamista

Kirjoittajat

  • Pekka Kettunen

Abstrakti

Vaikuttavuuden arviointi merkitsee toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen todentamiseen. Koulutuksen piirissä voidaan kysyä, saiko opetus aikaan sille asetettuja tavoitteita, tai johtiko innovaatio­ohjelma innovaatioiden kasvuun. Vaikuttavuudesta puhutaankin paljon ja sen arvioinnin uskotaan johtavan toiminnan tehostumiseen. Artikkelissa tarkastellaan vaikuttavuuden arvioinnin metodisia lähtökohtia sekä sen soveltamista organisaatioiden johtamiseen. Vaikuttavuuden arviointiin liittyy erilaisia haasteita. Yksi keskeisiä haasteita on nk. muiden vaikuttavien tekijöiden poissulkemisen vaikeus. Opetustoiminnassa esimerkiksi opetuksen ohella oppimistuloksiin vaikuttavat myös mm. oppilaan motivaatio, osaaminen ja sosiaalinen ympäristö. Tähän haasteeseen on vaikuttavuuden arvioinnissa pyritty vastaamaan koeasetelmalla sekä realistisen arvioinnin keinoin. Johtamisen kannalta vaikuttavuuden arviointi on lähellä suorituksen johtamista ja siihen liittyy samankaltaisia ongelmia. Vaikuttavuuden arviointi tarjoaa myös mahdollisuuksia kehittää organisaatioiden johtamista kohti pohdintaan toiminnan päämääristä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-09-18