Hoitotiede-lehden tarkoituksena on välittää tietoa hoitotieteestä ja sen tutkimustuloksista sekä toimia tieteellisenä keskustelufoorumina. Lehti julkaisee hoitamiseen ja sen perusteisiin, alan koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita sekä hoitotieteen alueeseen liittyviä erilaisia katsauksia.

HUOMIO! Jos sinulla on jo jonkun muun Journal.fi-järjestelmässä julkaistavan lehden kirjoittaja- tai arvioijatunnukset, voit kirjautua suoraan niillä, eikä rekisteröitymistä tarvita.