HUOMIO! Jos sinulla on jo jonkun muun Journal.fi-järjestelmässä julkaistavan lehden kirjoittaja- tai arvioijatunnukset, voit kirjautua suoraan niillä, eikä rekisteröitymistä tarvita.

 

TEEMANUMERO TULOSSA!

ETT TEMANUMMER PÅ KOMMANDE!

Hoitotiede-lehteen pyydetään artikkelikäsikirjoituksia teemalla:

Vaikuttava hoitotieteellinen tutkimus hyvinvointialueiden perusterveydenhuollon toiminnan tukena

Sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa ja teemanumeron tarkoituksena on koota yhteen hoitotieteellistä tutkimusta, jota voidaan hyödyntää käytännön työn, johtamisen ja koulutuksen tukena. Vaikuttava tutkimus voidaan nähdä laajemmin kuin vaikuttavuustutkimus. Teeman konkreettiset tutkimusaiheet voivat liittyä esimerkiksi ikääntyvään väestöön, terveyden ja mielenterveyden edistämiseen, työvoiman saatavuuden turvaamiseen, digitalisaatioon ja tekoälyyn sekä muihin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja sote-uudistuksen tavoitteisiin.

 

Till Hoitotiede tidningen ombeds artiklar med temat:

Verkningsfull vårdvetenskaplig forskning för att stödja välfärdsområdenas verksamhet

I och med social- och hälsovårdsreformen har välfärdsområdena påbörjat sin verksamhet. Syftet med temanumret är att samla vårdvetenskaplig forskning som kan användas för att stödja det praktiska arbetet, ledarskap och utbildning. Verkningsfull forskning kan ses bredare än effektivitetsforskning. Temats konkreta forskningsämnen kan relateras exempelvis till den åldrande befolkningen, främjande av hälsa och psykisk hälsa, säkra tillgången på arbetskraft, digitalisering och artificiell intelligens, samt till andra aktuella samhällsförändringar och mål för social- och hälsovårdsreformen.

 Käsikirjoitukset: 31.1.2024 mennessä

Arviointi ja korjaukset: syksy 2024 mennessä

Julkaistaan: lehti 4/2024

 Käsikirjoituksen tulee noudattaa Hoitotiede-lehden tieteellisen artikkelin kirjoitusohjeita. Mikäli teemanumeroon tarkoitettuja artikkelikäsikirjoituksia tulee paljon, niitä voidaan julkaista myös lehden muissa numeroissa.

Käsikirjoitusten lähettäminen: Käsikirjoitukset lähetetään Hoitotiede-lehden sähköiseen artikkelikäsikirjoitusten lähettämis- ja arviointijärjestelmään. Lisää otsikon alkuun sana teema: Teema – Käsikirjoituksen otsikko. Näin toimitus tunnistaa teemanumeroon tarkoitetut käsikirjoitukset. Jotta voit lähettää käsikirjoituksesi lehteen, Sinun tulee ensin rekisteröityä osoitteessa https://journal.fi/hoitotiede/

Katso tarkemmin Hoitotiede-lehden kirjoitusohjeet: https://journal.fi/hoitotiede/about/submissions

Uusin numero

Vol 36 Nro 1 (2024)
Julkaistu: 2024-03-21

Pääkirjoitus

Näytä kaikki numerot