Hyvinvointi-, hius- ja kauneusalan ammatteihin opiskelevat kriittisinä nettilukijoina

Kirjoittajat

Avainsanat:

ammatillinen koulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p9700], arviointi [http://www.yso.fi/onto/yso/p7413], informaatiolukutaito [http://www.yso.fi/onto/yso/p15108], kriittinen lukutaito, luotettavuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p1629], medialukutaito [http://www.yso.fi/onto/yso/p14048]

Abstrakti

Tutkimuksessa selvitettiin ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden (hyvinvointi-, hius- ja kauneusala) kriittistä nettilukutaitoa. Lisäksi tarkasteltiin aikaisemman tiedon, tekstien lukemisjärjestyksen ja perustelutaitojen yhteyttä siihen, kuinka hyvin opiskelijat osasivat arvioida luotettavia (varmentaminen) ja epäluotettavia (kyseenalaistaminen) nettitekstejä sekä erottaa luotettavat tekstit epäluotettavista. Tutkimukseen osallistui 82 opiskelijaa, joista valtaosa oli 15–18-vuotiaita. Opiskelijat lukivat ja arvioivat kaksi luotettavaa ja kaksi epäluotettavaa tekstiä sokerin vaikutuksista. Opiskelijat arvioivat kirjoittajan asiantuntijuutta, tarkoitusperiä, julkaisupaikkaa ja evidenssin laatua ja perustelivat kutakin arviotaan valitsemalla yhden neljästä annetusta vaihtoehdosta. Tehtävän lopussa opiskelijoita pyydettiin asettamaan tekstit järjestykseen niiden luotettavuuden perusteella. Opiskelijoiden aikaisempaa tietoa sokerista arvioitiin oikein-väärin-väittämillä. Tulokset osoittivat, että opiskelijoiden kriittisessä nettilukutaidossa oli huomattavia eroja. Vajaa viidesosa opiskelijoista ei osannut varmentaa tai kyseenalaistaa tekstien luotettavuutta. Lähes puolet opiskelijoista valitsivat epäluotettavan tekstin kahden luotettavimman joukkoon. Mitä paremmin opiskelijat osasivat perustella luotettavuutta, sitä paremmin he osasivat varmentaa ja kyseenalaistaa luotettavuutta sekä erottaa luotettavat tekstit epäluotettavista.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-05-17

Viittaaminen

Lavi, R., Räikkönen, E., & Kiili, C. (2023). Hyvinvointi-, hius- ja kauneusalan ammatteihin opiskelevat kriittisinä nettilukijoina. Informaatiotutkimus, 42(1-2), 4–30. https://doi.org/10.23978/inf.127183