Tietoasiantuntijoiden roolit ja toiminta koulutuksen ja työelämän kehittämishankkeissa

  • Johanna Lahtinen

Abstrakti

YTM Johanna Lahtisen informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan kuuluva väitöskirja Tietoasiantuntijoiden roolit ja toiminta koulutuksen ja työelämän kehittämishankkeissa. Tapaustutkimus tietokäytäntöjen ja innovatiivisten tietoyhteisöjen kehittämisestä (Information specialists’ roles and activities in collaborative development projects between education and working life: a case study of the formation of knowledge practices and innovative knowledge communities) tarkastettiin 10.6.2016. Vastaväittäjänä oli professori Isto Huvila (Uppsalan yliopisto) ja kustoksena toimi yliopistonlehtori Sanna Talja.

Lahtisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2177, Tampere University Press, Tampere 2016. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1676, Tampere University Press 2016. Väitöskirja on ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0140-8. 

Julkaistu
2016-08-08
Viittaaminen
LAHTINEN, Johanna. Tietoasiantuntijoiden roolit ja toiminta koulutuksen ja työelämän kehittämishankkeissa. Informaatiotutkimus, [S.l.], v. 35, n. 1-2, p. 41-46, elo. 2016. ISSN 1797-9129. Saatavilla: <https://journal.fi/inf/article/view/58984>. Lainattu: 25 marras. 2017.
Osasto
Väitösluennot