Tutkimusaineistojen säilytys ja pitkäaikaissaatavuus – kommentti

Julkaistu
2017-07-14
Viittaaminen
Parland-von Essen, J. (2017). Tutkimusaineistojen säilytys ja pitkäaikaissaatavuus – kommentti. Informaatiotutkimus, 36(2). https://doi.org/10.23978/inf.65193
Osasto
Keskustelua

Johanna Lilja kirjoitti huhtikuun Informaatiotutkimus-lehdessä (12.4.2017) Tieteelliset lehdet ja tutkimusdata -seminaarista, jossa hän kertoi TSV:n Avoimen tieteen ja tutkimus -hankkeen puitteissa 1.2.2017 järjestetystä tapahtumasta.1 Sekä seminaari että Liljan teksti ovat hyviä ja tärkeitä. Haluaisin kuitenkin hieman selventää sähköisten tutkimusaineistojen säilyttämiseen liittyvien palveluiden rooleja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus –hankkeen IDA-palvelu ei tarjoa pitkäaikaissaatavuuden turvaamiseen tarvittavaa kokonaisuutta, vaan aineistojen määräaikaista tallennusoikeutta. OKM kehittää parhaillaan yhteistyössä korkeakoulujen ja muiden tutkimustoimijoiden kanssa pysyvää ja koordinoitua toimintamallia tutkimusaineistojen hallinnan tueksi. Pyrkimyksenä on, että tutkimuksen todennettavuus ja toistettavuus elinkaaren eri vaiheissa onnistuu ja tulosten hyödyntäminen on helppoa. Kehitettävän toimintamallin tavoite on tukea tutkimusorganisaatioiden tehtäviä ja toimintaa. Toimintamalli kytkeytyy korkeakoulujen sisäiseen toiminnan kokonaisuuteen, mutta myös kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuureihin. IDA on yksi osanen tässä kokonaisuudessa.

Lisätietoa Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden kokonaisuudesta löytyy osoitteesta http://avointiede.fi/tutkimus-pas.

https://doi.org/10.23978/inf.63189inf.63189