YSO: Avoin ja monikielinen perusta yhteentoimivalle sisällönkuvailulle

Avainsanat: sisällönkuvailu [http://www.yso.fi/onto/yso/p13380], monikielisyys [http://www.yso.fi/onto/yso/p6720], yhdistetty avoin tieto [http://www.yso.fi/onto/yso/p26001], ontologiat (tiedonhallinta) [http://www.yso.fi/onto/yso/p22929], yhteentoimivuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p28830], tiedonhallinta [http://www.yso.fi/onto/yso/p5521]

Abstrakti

Linkittyvässä ja globaalissa ympäristössä tarvitaan ratkaisuja, jotka tuovat yhteen eri paikoissa, eri aikoina ja eri kielillä kuvailtuja aineistoja yli kieli- ja kulttuurirajojen. Avoin tiede -liikkeessä on kiinnitetty paljon huomiota julkaisujen ja yhä enemmän myös tutkimusdatan avoimuuteen, mutta metatietojen avoimuuteen ja yhteentoimivuuteen kiinnitetään harvemmin huomiota. Kuitenkin metatieto voi olla avointa silloinkin, kun kuvailtava aineisto itsessään ei voi sitä olla esimerkiksi tutkimusaineiston sensitiivisyydestä tai julkaisun kustantajan rajoituksista johtuen.
Tässä kirjoituksessa keskitymme monikielisyyden haasteisiin kuvailevan metatiedon välineiden laadinnassa. Ajankohtaiskatsaus pohjautuu osittain lyhennettynä ja päivitettynä aiemmin julkaistuun artikkeliin (Niininen, Nykyri & Suominen 2017), mutta tässä tekstissä kuvaamme lisäksi Kansalliskirjastossa tehtävän kehitystyön uusia ulottuvuuksia.

Lähdeviitteet

Annif.org. (2017). Annif - automated subject indexing using Finna as a corpus. http://annif.org/ (luettu 17.12.2017)
ATT-hanke. (2017). Avoimen tieteen käsikirja tutkijoille ja tutkimusorganisaatioille. https://avointiede.fi/www-kasikirja (luettu 17.12.2017)
Bornmann, L., & Mutz, R. (2015). Growth rates of modern science: A bibliometric analysis based on the number of publications and cited references. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(11), 2215–2222. https://oadoi.org/10.1002/asi.23329
Helsingin yliopisto. (2017). Katsaus vuoteen 2016 ja strategiakauteen 2013-2016. http://bit.ly/strategiakausi-2013-2016 (luettu 17.12.2017)
Hyvönen, E. (2014). FinnONTO-hanke loi ontologisen perustan kansalliselle webin tietoinfrastruktuurille. Tieteessä tapahtuu, 32(3), 12–18. https://journal.fi/tt/article/view/41559 (luettu 17.12.2017)
Isaac, A., & Summers, E. (2009). SKOS Simple Knowledge Organization System Primer. W3C Group Note. https://www.w3.org/TR/2009/NOTE-skos-primer-20090818/ (luettu 17.12.2017)
ISO 25964-1:2011. (2011). ISO 25964 – the international standard for thesauri and interoperability with other vocabularies. Part 1: Thesauri for information retrieval. http://www.niso.org/schemas/iso25964 (luettu 17.12.2017)
Kansalliskirjasto. (2017a). YSAn ja YSOn käsite-ehdotuslomake. http://ehdotus.finto.fi/ (luettu 17.12.2017)
Kansalliskirjasto. (2017b). YSO - Yleinen suomalainen ontologia. https://finto.fi/yso/ (luettu 17.12.2017)
Lappalainen, M. (2014). Yläontologiat ja yleisen suomalaisen ontologian ylärakenne (No. 5). http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0347-5
Larsen, P. O., & Ins, M. von. (2010). The rate of growth in scientific publication and the decline in coverage provided by Science Citation Index. Scientometrics, 84(3), 575–603. https://oadoi.org/10.1007/s11192-010-0202-z
Niininen, S., Nykyri, S., & Suominen, O. (2017). The future of metadata: open, linked, and multilingual – the YSO case. Journal of Documentation, 73(3), 451–465. https://oadoi.org/10.1108/JD-06-2016-0084
Pölönen, J., & Auranen, O. (2017). Julkaisupaine suomalaisessa tiedeyhteisössä. Informaatiotutkimus, 36(2). https://oadoi.org/10.23978/inf.65186
Price, D. J. de S. (1967). Little science, big science... and beyond. New York: Columbia University Press. http://derekdesollaprice.org/little-science-big-science-full-text/ (luettu 17.12.2017)
Julkaistu
2017-12-29
Osasto
Katsaukset