FinnONTO-hanke loi ontologisen perustan kansalliselle webin tietoinfrastruktuurille

Kirjoittajat

  • Eero Hyvönen

Avainsanat:

Eero Hyvönen, Finn-ONTO-hanke, ONKI-palvelu, semanttinen verkko, tietoinfrastruktuuri, ontologia, ontologiatyö, ontologiapalvelut, ontologiajärjestelmä, avoin data, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Seco, asiasanasto

Abstrakti

Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston vetämässä FinnONTO-hankkeiden sarjassa (2003– 12) kehitettiin ja otettiin käyttöön ensimmäinen kansallisen tason prototyyppi semanttisen webin tietoinfrastruktuurista. Siihen kuuluu eri alojen ontologioita, ONKI-ontologiakirjastopalvelut näiden hyödyntämiseksi sovelluksissa sekä malli prosessista, jolla monialainen ontologityö voitaisiin Suomessa jatkossa järjestää. Vuodesta 2008 koekäytössä olleesta ONKI-palvelusta vakinaistettiin vuoden 2014 alussa Kansalliskirjaston toimesta ontologiapalvelu Finto, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä valtiovarainministeriö ja jonka piirissä ontologiatyö on pilottivaiheen jälkeen jatkumassa.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2014-05-05

Viittaaminen

Hyvönen, E. (2014). FinnONTO-hanke loi ontologisen perustan kansalliselle webin tietoinfrastruktuurille. Tieteessä tapahtuu, 32(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41559