FinnONTO-hanke loi ontologisen perustan kansalliselle webin tietoinfrastruktuurille

  • Eero Hyvönen

Abstrakti

Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston vetämässä
FinnONTO-hankkeiden sarjassa (2003–
12) kehitettiin ja otettiin käyttöön ensimmäinen
kansallisen tason prototyyppi semanttisen
webin tietoinfrastruktuurista. Siihen kuuluu
eri alojen ontologioita, ONKI-ontologiakirjastopalvelut
näiden hyödyntämiseksi sovelluksissa
sekä malli prosessista, jolla monialainen
ontologityö voitaisiin Suomessa jatkossa
järjestää. Vuodesta 2008 koekäytössä olleesta
ONKI-palvelusta vakinaistettiin vuoden 2014
alussa Kansalliskirjaston toimesta ontologiapalvelu
Finto, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö
sekä valtiovarainministeriö ja jonka piirissä ontologiatyö on pilottivaiheen
jälkeen jatkumassa.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 5, 2014

Avainsanat

Eero Hyvönen; Finn-ONTO-hanke, ONKI-palvelu; semanttinen verkko; tietoinfrastruktuuri; ontologia; ontologiatyö; ontologiapalvelut; ontologiajärjestelmä; avoin data; Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Seco; asiasanasto
Viittaaminen
HYVÖNEN, Eero. FinnONTO-hanke loi ontologisen perustan kansalliselle webin tietoinfrastruktuurille. Tieteessä tapahtuu, [S.l.], v. 32, n. 3, touko. 2014. ISSN 1239-6540. Saatavilla: <https://journal.fi/tt/article/view/41559>. Lainattu: 23 loka. 2017.