FinnONTO-hanke loi ontologisen perustan kansalliselle webin tietoinfrastruktuurille

  • Eero Hyvönen

Abstrakti

Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston vetämässä
FinnONTO-hankkeiden sarjassa (2003–
12) kehitettiin ja otettiin käyttöön ensimmäinen
kansallisen tason prototyyppi semanttisen
webin tietoinfrastruktuurista. Siihen kuuluu
eri alojen ontologioita, ONKI-ontologiakirjastopalvelut
näiden hyödyntämiseksi sovelluksissa
sekä malli prosessista, jolla monialainen
ontologityö voitaisiin Suomessa jatkossa
järjestää. Vuodesta 2008 koekäytössä olleesta
ONKI-palvelusta vakinaistettiin vuoden 2014
alussa Kansalliskirjaston toimesta ontologiapalvelu
Finto, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö
sekä valtiovarainministeriö ja jonka piirissä ontologiatyö on pilottivaiheen
jälkeen jatkumassa.
Avainsanat: Eero Hyvönen, Finn-ONTO-hanke, ONKI-palvelu, semanttinen verkko, tietoinfrastruktuuri, ontologia, ontologiatyö, ontologiapalvelut, ontologiajärjestelmä, avoin data, Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Seco, asiasanasto
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 5, 2014
Viittaaminen
Hyvönen, E. (2014). FinnONTO-hanke loi ontologisen perustan kansalliselle webin tietoinfrastruktuurille. Tieteessä Tapahtuu, 32(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41559