Ajan lyhyt filosofia

  • Ilkka Niiniluoto
Avainsanat: filosofia, aika

Abstrakti

Mitä aika sitten on? Jos kukaan ei kysy sitä minulta, tiedän; mutta jos toivoisin voivani selittää sen jollekin, joka kysyy, en tiedä." Näillä kuuluisilla sanoilla kirkkoisä Augustinus luonnehtii ajan ongelmaa noin v. 400 kirjoittamassaan teoksessa Confessiones (Tunnustuksia XI, 14). Augustinuksen tunnustus ajan käsitteen määrittelyn vaikeudesta on myöhemmin toiminut paradigmaattisena esimerkkinä filosofisten ongelmien luonteesta ja suhteesta arkiymmärrykseen. Toisille ajan filosofian perimmäinen tehtävä on kertoa, mitä aika on, kun taas toisten mielestä tällaiset mitä-kysymykset harhauttavat meidät metafysiikan loputtomiin sokkeloihin.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2000
Viittaaminen
Niiniluoto, I. (2000). Ajan lyhyt filosofia. Tieteessä Tapahtuu, 18(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58179