Julkaiseminen ajattelun ja kirjoittamisen jatkumona

Kirjoittajat

Avainsanat:

ajattelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p6007], julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p2700], kirjoittaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p2512], käytäntölähtöinen, tutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p183]

Abstrakti

”Kirjoittaminen on osa oppimisprosessia” on lausahdus, jonka olen kuullut useasti. Omat kokemukseni todentavat tätä toteamusta: ajatukset jäsentyvät ja täsmentyvät, kun purskauttaa ne kirjoitettuun muotoon.
Tässä artikkelissa pohdin ajattelun, kirjoittamisen ja julkaisemisen keskinäistä suhdetta ja niihin vaikuttavia asioita. Pohdin kokevatko kirjoittajat saavansa jotakin hyötyä kirjoittamisestaan, ja miten julkaiseminen ja kirjoittaminen tukevat ammattikorkeakoulun opettajia, tutkijoita ja hankkeiden parissa työskenteleviä jokapäiväisessä työssään. Näihin pohdintoihin peilaan HAMK Unlimitedissa julkaisseille hamkilaisille kirjoittajille keväällä 2018 tekemäni kyselyn tuloksia.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2019-06-29

Viittaaminen

Lamberg, J. (2019). Julkaiseminen ajattelun ja kirjoittamisen jatkumona. Informaatiotutkimus, 38(2), 38–50. https://doi.org/10.23978/inf.83316