Yhteystiedot

Kotimainen kirjallisuus,
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
PL 24
00014 Helsingin yliopisto

Inhemsk litteratur
Finskugriska och nordiska avdelningen
PB 24
00014 Helsingfors universitet

Finnish Literature
Department of Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
P.O. Box 24
00014 University of Helsinki

Pääasiallinen yhteyshenkilö

Elise Nykänen

Tuen yhteyshenkilö

Elise Nykänen