Yhteystiedot

Suomalainen klassikkokirjasto
Helsingin yliopiston Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Finländska klassikerbiblioteket
Finskugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet
PB 3
00014 Helsingfors universitet

Pääasiallinen yhteyshenkilö

Anna Biström

Tuen yhteyshenkilö

Anna Biström