Ei-inhimillisen ympäristön monimutkaiset toimijuudet

Haastattelututkimus ympäristönovelleista

Kirjoittajat

  • Heidi Toivonen Twenten yliopisto, Alankomaat

Avainsanat:

diskursiivinen analyysi, haastattelututkimus, lukijatutkimus, toimijuus, empiirinen ekokritiikki, ei-inhimillinen toimijuus, diskurssianalyysi

Abstrakti

Ympäristöfilosofian ja ekokritiikin kentillä on pyritty irrottamaan toimijuuden käsitettä ihmiskeskeisistä määritelmistään ja argumentoimaan, että erilaisten ei-inhimillisten entiteettien ja prosessien toimintaa voidaan myös kuvata toimijuutena. Tässä artikkelissa analysoin ei-inhimilliselle ympäristölle rakennettuja diskursiivisia toimijuuksia haastatteluissa, joissa osallistujat saivat luettavakseen lyhyen, ei-inhimillisen toimijuutta tutkailevan novellin ja keskustelivat siitä haastattelijan kanssa. Analyysi keskittyi keskusteluissa ei-inhimilliselle annettuihin monimutkaisiin toimijuuksiin -toimijuuksiin, joissa yhdisteltiin erilaisia toimijuuden ilmauksia. Artikkelissa esitellään näitä monimutkaisia toimijuuskonstruktioita ja pohditaan tapoja, joilla ei-inhimillisen näkökulmaa avaava fiktio voi rikastaa ympäristöä koskevaa ajatteluamme ja haastaa konventionaalisia tapoja lähestyä ei-inhimillistä. 

Osasto
Artikkelit / Artiklar

Julkaistu

2022-09-09