Nro 2016 (2016)

Joutsen/Svanen 2016

JOUTSEN / SVANEN 2016

Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja / Årsbok för forskning i Finländsk litteratur / Yearbook of Finnish Literary Research

Toimittaja: Harri Veivo

Arvosteluosaston toimittaja: Eeva-Liisa Bastman

Taitto: Jari Käkelä

Julkaistu: 2016-01-01

Johdanto / Ledare

Arvostelut / Recensioner

Vuosikirja kokonaisuudessaan / Årsboken som helhet