Toimituskunta

Kasvatuksella on kaksi päätoimittajaa: vastaava päätoimittaja, yliopistonlehtori Rauno Huttunen (Turun yliopisto) ja akatemiatutkija Heta Tuominen (Itä-Suomen yliopisto). Lehden toimittaja on Maarit Ansela (Jyväskylän yliopisto/KTL).


Lisäksi lehden kehittämisestä vastaa toimitusneuvosto. Uusi toimitusneuvosto on aloittanut työnsä 1.1.2024 seuraavalla kokoonpanolla:


pj. professori Laura Hirsto (Itä-Suomen yliopisto) 
vpj. professori Johan Korhonen (Åbo Akademi)
Tuuli From (Helsingin yliopisto)
professori Hannu Heikkinen (Jyväskylän yliopisto)
tutkijatohtori Heidi Huilla (Itä-Suomen yliopisto)
dosentti Katja Upadyaya (Helsingin yliopisto)
toimittaja Maarit Ansela (Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos)