Toimituskunta

Kasvatuksella on kaksi päätoimittajaa: vastaava päätoimittaja, apulaisprofessori Janne Varjo (Helsingin yliopisto) sekä päätoimittaja, professori Kirsi Pyhältö (Helsingin yliopisto). Lehden tekninen toimittaja on Anna-Maija Tuuliainen.

Lisäksi lehden kehittämisestä vastaa toimitusneuvosto,
johon tällä hetkellä kuuluvat:

Puheenjohtaja:
professori emeritus Risto Rinne (Turun yliopisto)

Varapuheenjohtaja:
yliopistonlehtori Rauno Huttunen (Turun yliopisto)

Jäsenet:

professori Hannu  Heikkinen (Jyväskylän yliopisto)
professori Laura Hirsto (Itä-Suomen yliopisto)
professori Leena Holopainen (Itä-Suomen yliopisto)
yliopistonlehtori Jyri Linden (Tampereen yliopisto)
professori Kirsi Pyhältö (Helsingin yliopisto)
professori Auli Toom (Helsingin yliopisto)
toimittaja Esko Harni (Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos)
apulaisprofessori Janne Varjo (Helsingin yliopisto).