Geometrinen hahmottaminen sosiaalisena, vuorovaikutteisena ja kehollisena toimintana

Kirjoittajat

  • Teppo Jakonen Jyväskylän yliopisto
  • Tamás Peter Szabó Jyväskylän yliopisto
  • Kristóf Fenyvesi Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

hahmottaminen, STEAM-opetus, geometria, kehollinen oppiminen, hands on -työpajat, keskustelunanalyysi

Abstrakti

Matematiikan ja luonnontieteiden oppimista käsittelevässä tutkimuksessa on viime aikoina korostettu kehon, kognition ja vuorovaikutuksen läheistä yhteyttä. Tässä artikkelissa pohdimme, millä tavoin geometrinen hahmottaminen on sosiaalista, vuorovaikutteista ja materiaalien välittämää kehollista toimintaa. Tarkastelemme eräässä kouluajan ulkopuolella järjestetyssä STEAM-työpajassa kerättyä videoaineistoa keskustelunanalyysin menetelmin. Työpajassa alakouluikäiset oppilaat saivat tehtäväkseen koota pareittain jalkapallon geometrisen representaation 4DFrame-rakennussarjan muoviputkista ja -kiinnikkeistä. Tapaustutkimuksemme osoittaa, miten tämän kaltaisen ohjatun rakennustehtävän aikana katse, koskettaminen ja osoittaminen auttoivat osallistujia hahmottamaan keskeneräisen jalkapallon geometrisessa rakenteessa olevia ongelmia sekä visualisoimaan rakenteita ja niiden suunnittelemista. Oppilaiden kehollisesti visualisoimat rakenteet auttoivat työpajan ohjaajaa identifioimaan rakenteiden ongelmakohtia ja korjaamaan oppilaiden geometrista hahmottamista. Tarkastelemassamme STEAM-työpajassa hahmottaminen oli moniaistista ja vuorovaikutteista toimintaa; se oli yhtäältä jalkapallon geometrisen mallin oppimisen tavoite ja toisaalta sen rakentamisen edellytys. Tuloksemme tukevat aiempia tutkimushavaintoja kehon, oppimateriaalien ja vuorovaikutuksen keskeisestä merkityksestä monenlaisissa opetus- ja oppimisympäristöissä.

Osasto
Artikkeleita

Julkaistu

2021-04-26 — Päivitetty 2022-04-23

Versiot

Viittaaminen

Jakonen, T., Szabó, T. P., & Fenyvesi, K. (2022). Geometrinen hahmottaminen sosiaalisena, vuorovaikutteisena ja kehollisena toimintana. Kasvatus, 52(1), 7–21. https://doi.org/10.33348/kvt.107960 (Original work published 26. huhtikuuta 2021)