Kodin ja koulun yhteistyö opettajien puheessa

Kirjoittajat

  • Miina Orell Turun yliopisto
  • Päivi Pihlaja Helsingin yliopisto

Avainsanat:

kodin ja koulun yhteistyö, teemahaastattelu, opettajuus

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien puhetta kodin ja koulun yhteistyöstä ja sitä, millaisia merkityksiä yhteistyölle muodostuu opettajien puheissa. Teemahaastatteluna toteutetussa tutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 13 opettajaa kahdelta eri paikkakunnalta. Opettajien puheista tunnistettiin aineistolähtöisessä analyysissä kolme eri puheen aluetta: puheet yhteistyötoimista, perheestä ja yhteistyön taidoista. Puhealueittainen tarkastelu osoitti, että opettajien puheet yhteistyöstä erosivat toisistaan ja että puheista oli tunnistettavissa erilaisia toimintarooleja. Toimintarooleissa kodin ja koulun yhteistyö sai merkityksen joko velvollisuutena, kodille tarjottuna mahdollisuutena tai ymmärryksen etsimisenä. Yhteisen ymmärryksen etsiminen tunnistettiin kodin ja koulun yhteistyön tavoitetasoksi. Tämän saavuttaminen edellytti opettajalta omien tulkintarakenteiden tunnistamista, uudelleen arvioimista ja muokkaamista sekä kriittistä itsereflektiota.

Osasto
Artikkeleita

Julkaistu

2021-04-26 — Päivitetty 2022-04-23

Versiot

Viittaaminen

Orell, M., & Pihlaja, P. (2022). Kodin ja koulun yhteistyö opettajien puheessa. Kasvatus, 52(1), 51–64. https://doi.org/10.33348/kvt.107964 (Original work published 26. huhtikuuta 2021)