Täydellisyyteen pyrkimistä ja huolta omista suorituksista? Lukiolaisten perfektionismi ja opiskeluhyvinvointi

Kirjoittajat

  • Heta Tuominen Turun yliopisto, Helsingin yliopisto
  • Anna Kuusi Helsingin yliopisto
  • Antti-Tuomas Pulkka Maanpuolustuskorkeakoulu
  • Anna Tapola Helsingin yliopisto
  • Markku Niemivirta Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

perfektionismi, hyvinvointi, opiskeluinto, opiskelu-uupumus, lukio, henkilösuuntautunut lähestymistapa

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, 1) minkälaisia perfektionismiprofiileja voidaan tunnistaa lukiolaisilla (N = 434) ja 2) miten ne ennustavat opiskeluintoa ja -uupumusta. Tutkimuksen keskeinen oletus oli, että perfektionismin ulottuvuudet – perfektionistiset pyrkimykset ja huolet – painottuvat lukiolaisilla eri tavoin ja että nämä painotukset eli profiilit ovat eri tavoin yhteydessä opiskelijoiden hyvinvointiin. Latentin profiilianalyysin avulla tunnistettiin neljä erilaista perfektionismiprofiilia: huolestuneet (suhteellisen matalat pyrkimykset ja paljon huolia; 37 %), kunnianhimoiset (korkeat pyrkimykset ja vähän huolia; 28 %), ei-perfektionistit (matalat pyrkimykset ja vähän huolia; 24 %) ja perfektionistit (korkeat pyrkimykset ja paljon huolia; 12 %). Sekä perfektionistit että kunnianhimoiset olivat innostuneita opiskelusta, mutta perfektionistit kokivat enemmän väsymystä ja riittämättömyyden tunteita opiskelijana, kun taas kunnianhimoisten opiskelu-uupumus oli vähäistä huolimatta heidän korkeasta tavoitetasostaan. Huolestuneet asennoituivat opintoihinsa kyynisemmin kuin muut opiskelijat ja kokivat yhtä paljon väsymystä ja riittämättömyyttä kuin perfektionistit. Tuloksemme osoittavat, että huoli omista suorituksista ja
tyytymättömyys niihin linkittyy opiskelu-uupumukseen – silloinkin, kun huolet yhdistyvät sinänsä suotuisaan korkeiden tavoitteiden asettamiseen.

Osasto
Artikkeleita

Julkaistu

2021-09-24 — Päivitetty 2022-06-22

Versiot

Viittaaminen

Tuominen, H., Kuusi, A., Pulkka, A.-T., Tapola, A., & Niemivirta, M. (2022). Täydellisyyteen pyrkimistä ja huolta omista suorituksista? Lukiolaisten perfektionismi ja opiskeluhyvinvointi. Kasvatus, 52(2), 209–222. https://doi.org/10.33348/kvt.111445 (Original work published 24. syyskuuta 2021)