Oppimisanalytiikka ja eettiset kysymykset: Laadullinen meta-analyysi

Kirjoittajat

  • Anni Silvola Oulun yliopisto
  • Egle Gerdimiene Oulun yliopisto
  • Jouni Pursiainen Oulun yliopisto
  • Jarmo Rusanen Oulun yliopisto
  • Hanni Muukkonen Oulun yliopisto

Avainsanat:

oppimisanalytiikka, digitalisoituminen, etiikka, koulutus, oppiminen

Abstrakti

Oppimisanalytiikan eettiset kysymykset ovat herättäneet laajaa kiinnostusta viimeaikaisessa tutkimuksessa. On tunnistettu, että eettiset kysymykset sisältävät ristiriitaisuuksia, eivätkä nykyiset ohjeistukset tarjoa riittävästi tukea eettisten kysymysten ratkomiseen eri konteksteissa. Tämä artikkeli jäsentää oppimisanalytiikan eettisiä kysymyksiä ja niiden ratkaisuehdotuksia tarkastelemalla, 1) millaisten viitekehysten avulla eettisiä kysymyksiä on jäsennetty aiemmissa tutkimuksissa sekä 2) millaisia eettisiä haasteita ja niiden ratkaisuehdotuksia on tunnistettu oppimisanalytiikan eri toimijatasoilla. Tulosten perusteella lainsäädännön näkökulmien hyödyntäminen viitekehyksenä on ollut jäsentynyttä ja toimijatasoilla eettisiä haasteita on tarkasteltu eniten instituutioiden näkökulmasta. Oppimisanalytiikan taustalla vaikuttavien arvojen ja epistemologisten käsitysten tekeminen näkyviksi sekä oppimisen tutkimuksen linkittäminen eettisten kysymysten tarkasteluun nousivat tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Lisäksi opiskelija- ja henkilökuntatason näkökulmien
tarkastelu tarkentaa eettisten kysymysten tarkastelua ja tuo uusia näkökulmia niiden ratkaisemiseen eri käyttökonteksteissa.

Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2021-09-24 — Päivitetty 2022-06-22

Versiot

Viittaaminen

Silvola, A., Gerdimiene, E., Pursiainen, J., Rusanen, J., & Muukkonen, H. (2022). Oppimisanalytiikka ja eettiset kysymykset: Laadullinen meta-analyysi. Kasvatus, 52(2), 235–248. https://doi.org/10.33348/kvt.111448 (Original work published 24. syyskuuta 2021)